Scurt Istoric

Document

Înfiinţată în anul 1997 de către Fundaţia „Vasile Alecsandri” Iaşi – Filiala Focşani, Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” Focşani, este o instituție de învățământ preuniversitar sanitar postliceal particular, care în domeniul „Sănătate și asistență pedagogică” :

Pregătește 2 calificări acreditate :

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 

    

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE  

    

Durata de școlarizare de 3 ani și finalizare cu Certificatul de Calificare Profesională Nivel 5, recunoaștere națională și internațională;

Oferă partenerilor/prezenți și viitori elevi :

CALITATE recunoscută prin ACREDITAREA conform Ordinului M.E.C.T.S. Nr. 3575 din data de 30.03.2009

 PATRIMONIU PROPRIU

 • săli de demonstrație;
 • laboratoare cu dotare la nivelul cerințelor impuse de  standardele de pregătire profesională ;
 • spații auxiliare :  cabinet medical,  bibliotecă, cabinet de informatică, ateliere de formare profesională continuă în ocupațiile: maseur, make-up, infirmier, brancardier, operator introducere, prelucrare și validare date, competențe antreprenoriale, lucrător social

PERFORMANȚĂ :

 • prin participare la concursul regional pe meserii „Asistentul medical –  punte între starea de sănătate și boală a pacientului” încununat cu premii  la toate edițiile 2017- 2023;
 • prin efectuarea stagiilor de practică  în cele mai cunoscute unități sanitare din sistemul de stat sau privat;
 • prin  implicare în proiecte educaționale :

„Învață să salvezi vieți !”

„Învățăm din experiența  partenerilor : spitale, farmacii, fabrici de medicamente, cămine de bătrâni”

„Donează  sânge, fii erou!”

 • Prin  participare la programe de mobilitate pentru elevi  în unități medicale din Europa   în cadrul proiectului cu finanțare UE  „ Stagii de practică la standarde actuale”;
 • participare la workshop-uri de formare profesională prin proiecte europene:„Primul meu interviu”, „Nediscrimnare pe piața muncii”
 • pregătire de înaltă calitate în vederea ocupării unui loc de muncă – 70% din absolvenții noștri lucrează în unități medicale din țară și din străinătate

EXPERIENȚĂ – 26 ani de activitate, corp  profesoral bine pregătit, cu media de vârstă 42 ani,  cadre didactice titulare implicate în programe educaționale și proiecte cu finanțare europeană

 SUSTENABILITATE - De la înfiinţare până în prezent şcoala a pregătit 24 de generaţii de tineri în domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică în calificările :

 • asistent medical generalist /1450 absolvenţi;
 • asistent medical de farmacie / 600 absolvenţi;

  Până la acreditare / 2009, în acelaşi domeniu, „Sănătate și asistență pedagogică” au fost şcolarizaţi şi certificaţi în calificările :

 • asistent medical de igienă şi sănătate publică/100 absolvenţi;
 • asistent medico – social /150 absolvenţi;
 • asistent de laborator /30 absolvenţi;
 • asistent balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală30 absolvenţi;
 • asistent de tehnică dentară / 30 absolvenţi.