Document

PROGRAME DE FORMARE ÎN DERULARE

 
 
 

Sunt în derulare cursurile la:

1. Programul de calificare pentru ocupaţia „Maseur”, cod calificare / Cod RNCP RO/04/0915/215;  nivel de calificare 4, formare continuă , zi.

2. Curs – “Noțiuni fundamentale de igienă”

3. Program de calificare pentru ocupația “Viticultor”- cod/NC/6115.1.3, nivel 2;

4. Program de calificare pentru ocupația “Mecanic agricol” –cod / nc/ 7233.2.2,  nivel 3;

5. Program de calificare pentru ocupația “Infirmieră” – Cod NC 5132.2.1,  nivel 3;

6. Program de calificare pentru ocupația „Operator introducere, prelucrare și validare date” – COR/413201, nivel 4;

7. Program de calificare pentru ocupația „Brancardier” – NC/COR – 5132.4.1