Proiectul ”PASSA – Practică şi activităţi suport la standarde actuale”

Document
ELEVII  ȘCOLII  POSTLICEALE SANITARE„ VASILE  ALECSANDRI”   FOCȘANI,  S-AU ÎNTORS DIN VIZITA DE STUDIU DIN PORTUGALIA

Şcoala Postliceală Sanitară Vasile Alecsandri” Focşani derulează  proiectul ”PASSA – Practică şi activităţi suport la standarde actuale”, COD PROIECT 132540, finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/633/6/14, axa prioritară: “Educație si competențe”, Operaţiunea – Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCD.

În cadrul proiectului, obiectivul general – „dobândirea competenţelor necesare prin programe de învăţare la locul de muncă, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii interne şi internaţionale modernă, flexibilă, dinamică şi incluzivă” –  se realizează în perioada  de implementare  prin  :
a) derularea activităţilor de consiliere şi orientare profesională;
b) efectuarea  stagiilor de practică;
c) participarea GȚ la  activităţile  de sprijin pentru programele de învăţare la locul de muncă, respectiv :
    –  workshopul de simulare „Primul meu interviu” –  în contact cu intervievatorii/ 18.05.2022 și 19.07.2022;
    –  workshop privind „Nediscriminarea pe piața muncii” /19.05.2022 și  20.07.2022i;
    –  seminarul  cu tema  „Inovații TIC în medicină”/ 20.05.2022 și 21.07.2022;
–  vizita de studiu în Lisabona / Portugalia pentru identificarea de bune practici în vederea organizării stagiilor de practică din domeniul medical, în vederea  promovării conceptului de inovare socială. La această activitate programată în  intervalul 2-7 mai 2022, au participat  20 elevi și 4 experți / mentori  în  proiect . Timp de 6 zile participanții au făcut față provocărilor, testându-și  limitele cunoașterii,  într-o experiență  diferită de cele din școală.   Prezentăm o galerie foto – sinteză a evenimentelor desfășurate pe parcursul schimbului de bune practici.