Certificare a competențelor profesionale 2018-2019

Document

Asistent Medical Generalist

Propuneri teme de proiect de certificare
2018-2019

Teme pentru proba practică
2018-2019


Asistent Medical Farmacie

Propuneri teme de proiect de certificare
2018-2019

Teme pentru proba practică
2018-2019

Tematica probei scrise – Asistent medical de farmacie
2018-2019