Scurt Istoric

Document

Înfiinţată în anul 1997 de către Fundaţia „Vasile Alecsandri” Iaşi – Filiala Focşani, Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” Focşani, este o unitate şcolară de învăţământ particular, acreditată prin OMEC nr. 3575 din 30.03.2009, de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. De la înfiinţare până în prezent şcoala a pregătit 21 de generaţii de tineri în domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică în calificările :

  • asistent medical generalist /1300 absolvenţi;
  • asistent medical de farmacie /520 absolvenţi;

Până la acreditare / 2009, în acelaşi domeniu au fost şcolarizaţi şi certificaţi în calificările :

  • asistent medical de igienă şi sănătate publică/100 absolvenţi;
  • asistent medico – social /150 absolvenţi;
  • asistent de laborator /30 absolvenţi;
  • asistent balneofiziokinetoterapie şi recuperare medicală /30 absolvenţi;
  • asistent de tehnică dentară / 30 absolvenţi.

Peste 75% din absolvenţii şcolii lucrează in unităţi medicale din țară şi străinătate în profesia pentru care s-au pregătit..