Proiectul „PASSA – practică și activități la standarde actuale”

Document

Proiectul „PASSA – practică și activități la standarde actuale” – proiect cofinanțat  de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/633/6/14/, Cod Mysmis 132540, Beneficiar ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “VASILE ALECSANDRI”, are ca obiectiv general – facilitarea integrării pe piața muncii, a 182 de elevi în domeniul medical. A apărut din necesitatea  de a asigura viitorului asistent medical atât formarea teoretică/acumularea de cunoștințe, abilități și competentele profesionale, cât și  formarea clinică/crearea de  deprinderi de a lucra  in echipă, asigurând  coordonarea echipei si organizarea asistenței medicale, educația sanitară a indivizilor și a grupurilor mici în cadrul instituțiilor sanitare sau al colectivității. Formarea clinică  se desfășoară în spitale, farmacii și în alte instituții sanitare, precum și în colectivitate, inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu, sub responsabilitatea asistenților profesori și cu cooperarea și asistența tutorilor de practică. Participanții în proiect sunt beneficiarii unei instruiri coordonate și a unei dotări de practică de ultimă generație ce face mai accesibilă trecerea de la școală la piața muncii. Educaţia şi formarea profesională a beneficiarilor/elevilor Şcolii Postliceale Sanitare „Vasile Alecsandri” are ca finalitate principală formarea competenţelor înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini necesare  atât  pentru  împlinire şi dezvoltare personală cât și pentru:

  • integrarea socială
  • ocuparea unui loc de muncă
  • educarea în spiritul demnităţii şi toleranţei
  • cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană faţă de valorile moral – civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

ASISTENT MEDICAL GENERALIST