Misiunea Școlii

Document

Educație, formare, dezvoltare, informare – reprezintă rațiunea de a fi a unității școlare.

Condiția realizării :

  • un corp profesoral specializat, bine pregătit profesional;
  • resurse umane necesare societății și comunității locale apte normelor U.E. în concordanță cu aspirațiile de bună stare, stabilitate și coeziune socială;
  • educație sănătoasă  capabilă de a forma competențe  de  adaptare  într-un  context  nesigur  și  problematic în perspectiva creșterii capacităților de competitivitate, de ocupare și dezvoltare cât mai durabilă;
  • temeinica  pregătire de specialitate cu centrarea procesului instructiv pe elevi, elevul fiind un participant activ la propria-i formare;
  • pregătirea  elevilor  pentru a deveni cetățeni europeni competenți.
PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2020-2024