Certificare a competențelor profesionale, sesiunea iulie-august 2021

Document

Metodologie de desfășurare a examenului de certificare 2021

TEMATICI PROBĂ PROIECT

ASISTENT MEDICAL FARMACIE

ASISTENT MEDICAL GENERALIST