Certificare a competențelor profesionale, sesiunea iulie-august 2021

Document

OM_4759_2022 grafic de desfășurare a examenelor de certificare 2022-2023