Document


Documente Necesare Înscriere

Înscrierea se face conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.44, alin.9.
Înscrierea în învăţământul postliceal se face pentru absolvenţii de liceu,
promoţie curentă sau anterioară, cu sau fără diplomă de bacalaureat.

Documente necesare pentru înscriere:

  1. Diploma de bacalaureat sau Adeverinţă de absolvire a liceului (original şi copie);
  2. Foaie matricolă (original şi copie);
  3. Certificat de naştere (original şi copie);
  4. Certificat de căsătorie (original şi copie), – acolo unde este cazul;
  5. Buletin sau carte de identitate (original şi copie);
  6. Adeverinţă medicală;
  7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
  8. Două fotografii – tip legitimaţie;
  9. Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor cu caracter personal;
  10. Cerere tip de înscriere.