2023-2024

E VREMEA COLINDELOR!

Astăzi 15 dec. 2023, au răsunat colinde în secțiile Spitalului Județean de Urgență Sfântul Pantelimon și peste tot era miros de brad și portocale.
Este felul nostru de a mulțumi cadrelor medicale pentru că ne permit să devenim asistenți medicali buni.
Mai e vreme de colinde…. de daruri și de fapte bune
Mulțumim elevilor din Școala Postliceală Sanitară “Vasile Alecsandri” Focșani pentru implicare!

E VREMEA COLINDELOR! Read More »

Proiect educațional: SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR DONATE

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ

RAPORT DE EVALUARE A ACŢIUNII COMUNITARE

Proiect educațional: SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR DONATE

Activitate concretă:  EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE/ DONAREA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR

RAPORT NARATIV

            Activitatea s-a desfăşurat, conform adresei primaite de la Inspectoratul Județian Vrancea , în perioada 20-24.11.2023, și a avut drept scop, educația pentru sănătate: promovarea consumului de fructe și legume, informarea privind beneficiile acestora, colectarea și donarea legumelor și fructelor donate. Obiectivele acțiunii comunitare: formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat în rândul elevilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active,  implicarea elevilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat, dezvoltarea la aceştia responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile civice, dezvoltarea competențelor specifice în ceeea ce privește educația pentru sănătate și implicarea activă în desfășurarea acesteea, au fost îndeplinite.

Au fost utilizate:

1. RESURSE UMANE: elevi şi cadre didactice;

2. RESURSE MATERIALE:  materialele necesare desfăşurării proiectului sunt puse la dispoziţie de către şcoală (spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor, materiale şi broşuri informative);

3. RESURSE FINANCIARE: Legume și fructe obţinute din donaţii.

DATE STATISTICE:

Numele unității școlareNumele coordonatorului ACNumărul de elevi din unitatea școlarăNumărul elevilor din unitatea școlară implicaţi în ACNr. de beneficiari cu care au lucrat elevii voluntari
ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „Vasile Alecsandri” FOCŞANIMihalache Gabriela180180/25 implicați direct156-Școla Gimnazială Tîmboiești 80- Școla Gimnazială Jariștea 8-familia Necului L, din localitatea Balta Raței 8- familia Lazăr O, din localitatea Jorăști

COORDONATORUL SNAC: SAVIN MIHAELA

Proiect educațional: SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR DONATE Read More »

Proiect educațional / WORKSHOP CU TEMA NUTRIŢIA

TIPUL PROIECTULUI: Judeţean

DOMENIU: Activităţi educative şcolare şi extraşcolare/ Educaţie pentru sănătate

ACTIVITĂȚI CONCRETE:  NUTRIŢIA-CÂND, CUM ŞI CE MÂNCĂM?

PERIOADA: 25.10.2023, Ora 10,00

INSTITUŢIA COORDONATOARE: Şcoala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” Focşani

PARTENERI/COLABORATORI: Natur House- Nutriţionist ALINA VEREŞ

ECHIPA DE IMPLEMENTAREA A PROIECTULUI: Profesorii coordonatori de an

GRUP ŢINTĂ:  EleviiŞcolii Postliceale Sanitare „Vasile Alecsandri” Focşani

SCOPUL PROIECTULUI:

 • Încurajarea şi responsabilizarea viitorilor asistenţi medicali, spre a se  implica în acţiuni de promovare a sănătăţii şi mai ales,  de promovare a alimentaţiei sănătoase, atât în rândul tinerilor, cât şi a adulţilor;
 • Depăşirea barierelor legate de procesul de învățare și oferirea  sentimentului de reușită tuturor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei acţiunile de prevenire primară în rândul elevilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active.
 • Implicarea elevilor în activitatea extrașcolară pentru a dezvolta la aceştia responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile civice.

 RESURSELE PROIECTULUI

            1. RESURSE UMANE: elevi şi cadre didactice

            2. RESURSE MATERIALE:  materialele necesare desfășurării proiectului sunt puse la dispoziţie de către şcoală.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:

 1. Stabilirea echipei de proiect și a responsabilităților fiecărui membru;
 2. Comunicarea eficientă pentru a înfrânge reticența, dificultatea de a discuta liber, de a promova o alimentație echilibrată, de a consolida informaţiile despre bolile provocate de o igienă alimentară necorespunzătoare;
 3. Oferirea de materiale didactice pentru a facilita învăţarea.

MEDIATIZAREA PROIECTULUI: realizarea de afişe şi pliante informative, utilizarea reţelelor de socializare (http://www.vasilealecsandrifocsani.ro/,  https://www.facebook.com/vasilealecsandrifocsani/, http://www.vasilealecsandrifocsani.ro/contact-2/, )

IMPACT:

 • Creşterea abilităţilor de comunicare şi relaţionare între elevi, şi cadre didactice şi invitatul special şi mai apoi comunitatea;
 • Lărgirea orizontului de preocupări ale elevilor;
 • Creşterea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al şcolii în rândul comunităţii locale;
 • Consolidarea competenţelor elevilor şi cadrelor didactice de a lucra în echipă.

EVALUAREA PROIECTULUI:

 1. Întocmirea portofoliului proiectului;
 2. Aplicare şi centralizarea fişei de feedback;
 3. Întocmirea unui raport final cu activitatea desfășurată.

COORDONATORULUI PROIECTULUI:

Coordonator Comisia de Consiliere şi Orientare şcolară

Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 Nutriţionist Natur House

Proiect educațional / WORKSHOP CU TEMA NUTRIŢIA Read More »