2021-2022

Proiectul ”PASSA – Practică şi activităţi suport la standarde actuale”

ELEVII  ȘCOLII  POSTLICEALE SANITARE„ VASILE  ALECSANDRI”   FOCȘANI,  S-AU ÎNTORS DIN VIZITA DE STUDIU DIN PORTUGALIA

Şcoala Postliceală Sanitară Vasile Alecsandri” Focşani derulează  proiectul ”PASSA – Practică şi activităţi suport la standarde actuale”, COD PROIECT 132540, finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/633/6/14, axa prioritară: “Educație si competențe”, Operaţiunea – Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCD.

În cadrul proiectului, obiectivul general – „dobândirea competenţelor necesare prin programe de învăţare la locul de muncă, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii interne şi internaţionale modernă, flexibilă, dinamică şi incluzivă” –  se realizează în perioada  de implementare  prin  :
a) derularea activităţilor de consiliere şi orientare profesională;
b) efectuarea  stagiilor de practică;
c) participarea GȚ la  activităţile  de sprijin pentru programele de învăţare la locul de muncă, respectiv :
    –  workshopul de simulare „Primul meu interviu” –  în contact cu intervievatorii/ 18.05.2022 și 19.07.2022;
    –  workshop privind „Nediscriminarea pe piața muncii” /19.05.2022 și  20.07.2022i;
    –  seminarul  cu tema  „Inovații TIC în medicină”/ 20.05.2022 și 21.07.2022;
–  vizita de studiu în Lisabona / Portugalia pentru identificarea de bune practici în vederea organizării stagiilor de practică din domeniul medical, în vederea  promovării conceptului de inovare socială. La această activitate programată în  intervalul 2-7 mai 2022, au participat  20 elevi și 4 experți / mentori  în  proiect . Timp de 6 zile participanții au făcut față provocărilor, testându-și  limitele cunoașterii,  într-o experiență  diferită de cele din școală.   Prezentăm o galerie foto – sinteză a evenimentelor desfășurate pe parcursul schimbului de bune practici.

Proiectul ”PASSA – Practică şi activităţi suport la standarde actuale” Read More »

Asistentul Medical – Punte între starea de sănătate si boală a pacientului – Concurs pe meserii – Ediția a IV-a

EI  SUNT  ASISTENŢII  MEDICALI  DE  MÂINE, CEI  DE CARE NOI TOŢI AVEM NEVOIE, ÎNTR-O  SOCIETATE  PLINĂ  DE PROVOCĂRI

De ce e nevoie pentru a transforma un tânăr într-un profesionist în asistenţă medicală?
Deşi ne gândim la medici şi asistenți medicali doar atunci când avem nevoie de ei, pentru ca aceşti profesionişti , în mâinile cărora ne lăsăm sănătatea şi viaţa, să existe, e nevoie de mulţi ani de muncă, studiu şi bineînţeles practică, de proiecte educaţionale alternative, care pun accentul pe practică şi exerciţii aplicate, proiecte complementare la programa educaţională clasică ce pune bazele teoretice în domeniu. Un astfel de proiect educațional în care sunt implicate 8 școli sanitare, este Concursul pe meserii „ Asistentul medical – punte între starea de sănătate şi boală a pacientului”, Inițiat de prof. Țintaru Smaranda Anca, metodist, grad didactic I , Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, în perioada 4-5 mai 2017, proiectul, a cărui desfășurare a fost întreruptă de epidemia de Sars – Cov. 2 în intervalul 2020 – 2021, a fost reluat cu ediția a IV a și s-a desfășurat la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău în zilele de 12,13, 14 mai 2022. Partener de la prima ediție a concursului, Școala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” Focșani a participat cu o echipă de șase elevi coordonată de profesorii : inspector Codrescu Claudia, PIP Mihalache Gabriela, PIP Savin Mihaela, la cele două secțiuni ale concursului : secţiunea probă scrisă şi secţiunea de verificare a abilităţilor practice.
Asumând participarea la concurs ca etapă a propriei pregătiri, elevii Școlii Sanitare Vasile Alecsandri Focșani, au ocupat și de această dată primele trepte ale podiumului laureaților :
Anul I:
Proba scrisa – locul I – eleva Antonia Pasnicu
Proba practică – locul II- eleva Amariei Irinuca Violeta
Anul II
Proba practică – locul I eleva Oana Elena Mihalache Mare
Anul III
Proba scrisă – locul III Anca Lungu
Diplome de participare cu un punctaj ce i-a situat sub linia învingătorilor, s-au acordat elevilor :
Diana C. Berdei (anul III) și Christian Ionescu (anul II). (Galerie foto)
Mulțumim echipei școlii organizatoare pentru managerierea concursului în spiritul întăririi comunicării între şcolile sanitare, creşterii calităţii actului educativ, dezvoltării spiritului de competitivitate a viitorilor asistenţi medicali .

Director, Prof. Natașa Marin

Asistentul Medical – Punte între starea de sănătate si boală a pacientului – Concurs pe meserii – Ediția a IV-a Read More »

Proiectul „Donează sânge, fii erou!”

„Donează sânge, fii erou!” este un proiect al studenților mediciniști din România și Republica Moldova ce are ca scop promovarea donării de sânge prin organizarea de campanii periodice la Centrele de Transfuzie Sanguină și prin distribuirea de informații cu privire la donare. Proiectul este organizat de studenții de la Facultățile de Medicină și de elevii de la Școlile Postliceale Sanitare din peste 15 orașe, iar numărul total de voluntari depășește 500.Elevii Școlii Postliceale Sanitare Vasile Alecsandri Focșani, voluntari în cadrul proiectului „Donează sânge, fii erou!” vor fi prezenţi la CTS Vrancea pentru a discuta cu donatorii şi pentru a-i ghida în Centrul de Transfuzie şi îi vor asista pe parcursul procesului de donare. Cu acordul personalului centrului şi al donatorilor, elevii vor participa la realizarea diverselor manopere, precum măsurarea tensiunii, a nivelului de hemoglobină, monitorizarea donatorilor. De asemenea, elevii vor oferi donatorilor suc, apă sau ciocolată”, a declarat Claudia Codrescu, profesor în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare „Vasile Alecsandri” Focşani.

„Campania este binevenită în contextul în care în România există o criză de sânge pentru bolnavi. Stocul de sânge este în continuare scăzut, iar la nivel naţional se donează foarte puţin, sub doi la sută din populaţia României, deşi nevoia de sânge este zilnică”, a subliniat medicul Elena Dumitriu, şeful CTS Vrancea.

Proiectul se desfășoară în Vrancea în perioada 4-8 aprilie 2022, iar echipa „Donează sânge, fii erou!” își propune să crească conștientizarea importanței donării de sânge. Demograficul țintă al campaniilor este reprezentat atât de donatorii fideli, cât și de persoane care donează sânge pentru prima dată.

Dir. Prof. Natașa Marin

Link către comunicatul de presă: https://www.monitoruldevrancea.ro/2022/04/07/foto-elevii-scolii-postliceale-sanitare-vasile-alecsandri-focsani-implicati-in-proiectul-doneaza-sange-fii-erou/

Proiectul „Donează sânge, fii erou!” Read More »