admin

Proiectul ”PASSA – Practică şi activităţi suport la standarde actuale”

ELEVII  ȘCOLII  POSTLICEALE SANITARE„ VASILE  ALECSANDRI”   FOCȘANI,  S-AU ÎNTORS DIN VIZITA DE STUDIU DIN PORTUGALIA

Şcoala Postliceală Sanitară Vasile Alecsandri” Focşani derulează  proiectul ”PASSA – Practică şi activităţi suport la standarde actuale”, COD PROIECT 132540, finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/633/6/14, axa prioritară: “Educație si competențe”, Operaţiunea – Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCD.

În cadrul proiectului, obiectivul general – „dobândirea competenţelor necesare prin programe de învăţare la locul de muncă, în vederea asigurării premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii interne şi internaţionale modernă, flexibilă, dinamică şi incluzivă” –  se realizează în perioada  de implementare  prin  :
a) derularea activităţilor de consiliere şi orientare profesională;
b) efectuarea  stagiilor de practică;
c) participarea GȚ la  activităţile  de sprijin pentru programele de învăţare la locul de muncă, respectiv :
    –  workshopul de simulare „Primul meu interviu” –  în contact cu intervievatorii/ 18.05.2022 și 19.07.2022;
    –  workshop privind „Nediscriminarea pe piața muncii” /19.05.2022 și  20.07.2022i;
    –  seminarul  cu tema  „Inovații TIC în medicină”/ 20.05.2022 și 21.07.2022;
–  vizita de studiu în Lisabona / Portugalia pentru identificarea de bune practici în vederea organizării stagiilor de practică din domeniul medical, în vederea  promovării conceptului de inovare socială. La această activitate programată în  intervalul 2-7 mai 2022, au participat  20 elevi și 4 experți / mentori  în  proiect . Timp de 6 zile participanții au făcut față provocărilor, testându-și  limitele cunoașterii,  într-o experiență  diferită de cele din școală.   Prezentăm o galerie foto – sinteză a evenimentelor desfășurate pe parcursul schimbului de bune practici.

Asistentul Medical – Punte între starea de sănătate si boală a pacientului – Concurs pe meserii – Ediția a IV-a

EI  SUNT  ASISTENŢII  MEDICALI  DE  MÂINE, CEI  DE CARE NOI TOŢI AVEM NEVOIE, ÎNTR-O  SOCIETATE  PLINĂ  DE PROVOCĂRI

De ce e nevoie pentru a transforma un tânăr într-un profesionist în asistenţă medicală?
Deşi ne gândim la medici şi asistenți medicali doar atunci când avem nevoie de ei, pentru ca aceşti profesionişti , în mâinile cărora ne lăsăm sănătatea şi viaţa, să existe, e nevoie de mulţi ani de muncă, studiu şi bineînţeles practică, de proiecte educaţionale alternative, care pun accentul pe practică şi exerciţii aplicate, proiecte complementare la programa educaţională clasică ce pune bazele teoretice în domeniu. Un astfel de proiect educațional în care sunt implicate 8 școli sanitare, este Concursul pe meserii „ Asistentul medical – punte între starea de sănătate şi boală a pacientului”, Inițiat de prof. Țintaru Smaranda Anca, metodist, grad didactic I , Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, în perioada 4-5 mai 2017, proiectul, a cărui desfășurare a fost întreruptă de epidemia de Sars – Cov. 2 în intervalul 2020 – 2021, a fost reluat cu ediția a IV a și s-a desfășurat la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău în zilele de 12,13, 14 mai 2022. Partener de la prima ediție a concursului, Școala Postliceală Sanitară „Vasile Alecsandri” Focșani a participat cu o echipă de șase elevi coordonată de profesorii : inspector Codrescu Claudia, PIP Mihalache Gabriela, PIP Savin Mihaela, la cele două secțiuni ale concursului : secţiunea probă scrisă şi secţiunea de verificare a abilităţilor practice.
Asumând participarea la concurs ca etapă a propriei pregătiri, elevii Școlii Sanitare Vasile Alecsandri Focșani, au ocupat și de această dată primele trepte ale podiumului laureaților :
Anul I:
Proba scrisa – locul I – eleva Antonia Pasnicu
Proba practică – locul II- eleva Amariei Irinuca Violeta
Anul II
Proba practică – locul I eleva Oana Elena Mihalache Mare
Anul III
Proba scrisă – locul III Anca Lungu
Diplome de participare cu un punctaj ce i-a situat sub linia învingătorilor, s-au acordat elevilor :
Diana C. Berdei (anul III) și Christian Ionescu (anul II). (Galerie foto)
Mulțumim echipei școlii organizatoare pentru managerierea concursului în spiritul întăririi comunicării între şcolile sanitare, creşterii calităţii actului educativ, dezvoltării spiritului de competitivitate a viitorilor asistenţi medicali .

Director, Prof. Natașa Marin

Vizita directorului Şcolii Postliceale Sanitare Fundeni Prof. Dr. Crin Marcean, directorul adj. Prof. Barbu Florina Isabela şi prof. Marinescu Elena

Directorul Şcolii Postliceale Sanitare Fundeni Prof. Dr. Crin Marcean, directorul adj. Prof. Barbu Florina Isabela şi prof. Marinescu Elena ne-au făcut onoarea de a sta câteva ore alături de noi la Şcoala Postliceală Sanitară “Vasile Alecsandri” Focșani și de a ne împărtăși cu generozitate din experiența acumulată în timp.
Pledoria d-lui Prof. Dr. Marcean Crin, despre meseriile de asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie, ne-a făcut să fim mândri că am ales acest drum şi ne-a determinat să privim, spre viitor, cu încredere.