Organizăm concurs de suplinire în data de 28 octombrie 2019 pentru ocuparea unei catedre instruire nursing în specialitatea „Medicină generală”

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „VASILE ALECSANDRI” FOCŞANI, unitate de învăţământ particular, acreditată cu OMEC nr. 3575/30. 03. 2009, organizează în 28 octombrie 2019 concurs de suplinire pentru ocuparea unei catedre – instruire nursing, titularizabile, în specialitatea „Medicină generală”.
Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului superior de lungă durată cu pregătire pedagogică atestată (modulul de psihopedagogie nivel I, II) şi calificarea de asistent medical generalist.
Înscrierile se fac la sediul şcolii din strada Gloriei, nr.9, în intervalul 24 – 25 octombrie 2019.

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ESTE :

 • înregistrarea cererilor de înscrieri la sediul unităţii, în perioada 24 – 25 octombrie 2019 interval orar 8,30 -16, 30 ;
 • afişarea listei candidaţilor admişi 25 octombrie 2019, ora 18,00;
 • inspecţia la clasă 28 octombrie 2019, interval orar 10,00-11,00;
 • proba scrisă 28 octombrie 2019, ora 13,00;
 • afişarea rezultatelor 29 octombrie 2019, ora 10,00;
 • depunerea contestaţiilor 29 octombrie 2019, interval orar 11,00 – 13,00;
 • afişarea rezultatelor finale 30 octombrie 2019, ora 10,00.

  CONCURSUL SE ORGANIZEAZĂ ÎN CONFORMITATEA CU METODOLOGIA APROBATĂ CU ORDINUL NR. 5625 /31 AUGUST 2012 ŞI ORDINUL MEN nr. 5485 / 13.11.2017

  TAXĂ DE ÎNSCRIERE – 300 LEI

BIBLIOGRAFIE CONCURS SUPLINIRE / CATEDRĂ TITULARIZABILĂ INSTRUIRE PRACTICĂ NURSING – CALIFICAREA AMG:

• PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT /MAIȘTRI INSTRUCTORI APROBATĂ CU ORDINUL OMECS nr 2687/27.11. 2007;
• PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CALIFICAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST, OMECT NR. 2713/29.11.2007 ; ANEXA I, II, III.