Documente necesare

Înscrierea se face conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.44, alin.9.
Înscrierea în învăţământul postliceal se face pentru absolvenţii de liceu, promoţie curentă sau anterioară, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
Documente necesare pentru înscriere:medical symbol with syringes

  1. Diploma de bacalaureat sau Adeverinţă de absolvire a liceului (original şi copie);
  2. Foaie matricolă (original şi copie);
  3. Certificat de naştere (original şi copie);
  4. Certificat de căsătorie (original şi copie), - acolo unde este cazul;
  5. Buletin sau carte de identitate (original şi copie);
  6. Adeverinţă medicală;
  7. Chitanţă de plată a taxei de înscriere;
  8. Două fotografii - tip legitimaţie;
  9. Declaraţie de consimţământ privind folosirea datelor cu caracter personal;
  10. Cerere tip de înscriere.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE EXAMEN : 80 LEI